aproksimativna metoda


aproksimativna metoda
• approximation method

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • aproksimativan — ȁproksimatīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji se temelji na aproksimaciji, koji je određen otprilike [aproksimativna metoda]; približan ETIMOLOGIJA vidi aproksimirati …   Hrvatski jezični portal